1.11.2017 Rates 1.11. - 23.12.2017
1/1(single) - 1.200,-K (44,-Euro) 1/2(double) - 1.500,-K (55,-Euro) 1/3(tripple) - 1.750,-K (65,-Euro)